Waarom zijn bijen zulke nuttige dieren?

Er bestaat een grote kans dat je regelmatig hebt gelezen dat er wereldwijd steeds minder bijen zijn. Dit heeft een groot aantal nare gevolgen. Je weet natuurlijk dat bijen ons van heerlijke honing voorzien. Dit is bij lange na niet het enige wat ze doen.

Er zijn een aantal dingen waarom bijen ontzettend belangrijk voor ons en voor de rest van de wereld zijn. Daarom is het belangrijk om ervoor te zorgen dat bijen beschermd worden. In dit artikel lees je alles over bijen en wat ze voor ons doen.

Ons eten maken

De honing die door bijen gemaakt worden vinden we heel erg lekker. Toch zijn er nog veel meer soorten voedsel die we te danken hebben aan bijen. Wanneer bijen op zoek gaan naar nectar, nemen ze aan hun poten stuifmeel mee.

Met dit stuifmeel kunnen ze andere bloemen en planten bevruchten. Waarschijnlijk klinkt dit je bekend in de oren. Toch is het niet zo bekend hoe groot de omvang van dit proces is en wat het precies inhoudt.

Ruim driekwart van al onze gewassen zijn afhankelijk van bestuiving door insecten. Er zijn een groot aantal insecten die deze taak op zich nemen. Het zijn juist de bijen die het leeuwendeel van dit werk op zich nemen.

Wilde planten

Bijen mogen dan heel belangrijk zijn om ons eten te maken, dit geldt ook voor de rest van de natuur. Zodra bijen aan de slag gaan met de bestuiving vergeten ze ook de wilde planten niet. Meer dan 85 % van de wilde planten is afhankelijk van deze manier van bestuiven.

Door deze wilde planten te bestuiven zorgen de bijen ervoor dat er een biodiversiteit in de natuur blijft bestaan. Dit heeft ook een aantal voordelen voor de wilde dieren. Zouden de bijen deze planten niet bestuiven, dan zouden deze dieren geen voedsel hebben.

Economische functie

Zouden er geen bijen zijn, dan zou dit ten koste gaan van zowel ons voedsel als dat van de dieren die in de natuur leven. Toch is dit nog lang niet alles. Door te bestuiven zorgen bijen er niet alleen voor dat planten groeien. Ze verhogen ook de kwaliteit van deze gewassen.
Ook de bomen en de bossen die de longen van onze aarde vormen zijn afhankelijk van bijen. Doordat ze bezig zijn met bestuiven zorgen ze ervoor dat bomen zichzelf voort kunnen planten. Zo kunnen bomen bezig blijven met hun belangrijkste taak: zuurstof maken voor alle levende wezens.