Wat moet je weten over bijen?

Een bij is een insect wat een lichaam heeft met bruine en gele strepen. Een bij heeft 6 poten en 4 vleugels. Bijen hebben facetogen, wat wil zeggen dat hun ogen uit een groot aantal kleine oogjes bestaan. Zo kunnen ze meer dan 100 beelden per seconde zien.

Horen doen bijen door trillingen op te vangen met hun poten. Trillingen opvangen kunnen bijen behalve met hun poten ook met hun antennes. Deze gebruiken ze ook nog om mee te voelen, te ruiken en te proeven.

Werkbijen

Honingbijen wonen met een grote groep bij elkaar, meestal in een korf of in een speciale bijenkast. Vrouwtjesbijen kunnen geen eieren leggen. Dit maakt ze niet nutteloos aangezien ze een groot aantal taken te doen hebben.

Voor iedere werkbij geldt dat ze haar eigen taken heeft. De ene bij haalt de nectar, de andere zorgt ervoor dat de larven allemaal te eten krijgen. Er zijn ook werkbijen die de korf beschermen tegen indringers en bijen die zorgen dat alles netjes blijft.

De koningin

Ieder bijenvolk heeft een koningin. Deze heeft een aantal werkbijen die voor haar zorgen. De koningin is de enige in de bijenkorf die eitjes kan leggen. Daarnaast maakt ze een aantal stoffen aan die door andere bijen geroken kan worden.

Door de geur te verspreiden zorgen bijen ervoor dat ze als volk bij elkaar blijven. De bijen weten door deze geur niet alleen wie hun koningin is, ze weten ook hoe het met haar gaat. Wordt de geur minder sterk dan betekent dit dat het minder goed gaat met de koningin.

Wanneer de oude bijenkoningin niet meer sterk is, komt er een nieuwe. Een van de larven wordt hiervoor uitgekozen. Omdat deze larve meer te eten krijgt dan de anderen, kan deze uitgroeien tot een nieuwe bijenkoningin.

Het leven van een bij

Door de koningin worden er in de bijenkorf eitjes gelegd. Ze doet dit in bepaalde cellen van de honingraten. Na drie dagen komen de eitjes uit. In eerste instantie krijgen de larven de eerste drie dagen van hun leven koninginnegelei te eten.
Dit is een mengsel wat zowel honing als stuifmeel bevat. Dit bevat heel veel eiwitten. Na deze drie dagen is het enige voedsel wat de larven nog krijgen stuifmeel. Vervolgens maken de larven een cocon waarin ze uitgroeien tot volwassen bijen.