Hoe groot is een gemiddeld bijenvolk?

Een bijenvolk bestaat voor het grootste deel uit werkbijen. In de zomer leeft een werkbij gemiddeld een periode van ongeveer 6 weken. De eerste drie weken van haar leven werkt een werkbij in het nest.

Na de eerste drie weken van haar leven zal de werkbij steeds vaker het nest verlaten om een haalbij te worden. Nadat ze dit drie weken heeft gedaan is haar lichaam uitgeput. De bij is versleten. Ze zal nu het nest verlaten om te gaan sterven.

Koningin

In een bijennest leeft maar een enkele koningin. In de warme maanden legt ze per dag tot wel 2000 eitjes. Voor de bevruchting van de koningen zorgen de mannetjesbijen die ook wel darren worden genoemd. Een bijenkoningin kan maximaal 5 jaar worden.

Wanneer de bijenkolonie volkomen gezond is, zal de kolonie rond eind juni op zijn grootst zijn. Het kan voorkomen dat er in die tijd van het jaar wel 60.000 bijen met elkaar in een bijenkorf wonen. In de wintermaanden zijn er veel minder bijen in het nest aanwezig.

Winter

Om de winter op een veilige manier door te komen is een populatie van maximaal 20.000 bijen meer dan voldoende. De bijen vormen dan met elkaar een tros door lekker dicht op elkaar te kruipen. Zo zorgen ze ervoor dat ze de winter warm door kunnen komen.

Bijen die in de winter leven hebben als enige taak ervoor te zorgen dat het nest goed warm wordt gehouden. Hierdoor hebben winterbijen als voordeel dat ze langer leven dan zomer bijen. Een winterbij kan wel 7 maanden leven.

Darren

Wanneer een bijenvolk erg groot is kan het voorkomen dat er van al die bijen 2000 mannetjesbijen zijn. Deze bijen worden ook wel darren genoemd. Ze zijn alleen aanwezig in het voorjaar en in de zomer.
De werkbijen zorgen ervoor dat deze darren voldoende te eten hebben. Waar de werksters hun hele leven lang bij hun koningin en dus hun volk blijven, is dat voor de darren een heel ander verhaal. Darren zijn welkom bij alle bijenvolken.
In de maand augustus worden alle darren door de werksters vermoord. Dit wordt ook wel de darrenslacht genoemd. Darren zijn in de winter niet nodig omdat er in die periode geen koningin bevrucht hoef te worden.
In het voorjaar zorgt het bijenvolk er zelf voor dat er weer darren zijn. De koningin legt in grote cellen een aantal onbevruchte eitjes. Deze eitjes zullen na verloop van tijd uitgroeien tot darren om in de zwermtijd de koningin te bevruchten.